На работна среща се обсъди организацията по отпечатването на бюлетините

prev next

     Днес, 4 октомври 2011 г. от 13 ч. в Областна администрация  се проведе работна среща за уточняване задачите и графика при отпечатване на част от бюлетините за общински съветници и кметове за Област Добрич в печатница в град Варна. На срещата  присъстваха представители на Областните дирекции на МВР в Добрич и Варна, както и изпълнителят на поръчката за отпечатване на бюлетините фирма „Фоли Арт"ООД - Добрич, и подизпълнителят „Техноинженеринг АВС"ООД - Варна.

     Заместник областният управител Тодор Георгиев изрази убеденост, че присъстващите страни разбират задълженията си и отговорността, с която трябва да се подходи при организацията и охраната на отпечатването на избирателните бюлетини. Всички действия трябва да произтичат от изискванията на закона и да гарантират  демократичността на изборния процес.

     В хода на срещата бяха уточнени стъпките и отделните етапи в организацията, отпечатването, съхранението и транспортирането на бюлетините по съответните маршрути.

     В съответствие с изборното законодателство, отпечатването на бюлетините започва от 5 октомври и трябва да приключи до 18 октомври - тоест, 5 дни преди изборния ден.

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета