Министър-председателят Бойко Борисов ще открие официално пречиствателната станция за отпадни води в Балчик

     Церемонията ще се състои на 29 септември, четвъртък от 10.30 ч. в Балчик.

     Технологично е предвидено станцията да пречиства около 6 000 кубически метра отпадъчни води на ден и товар БПК5 около 1 330 кг/ден. Изпълнител на обекта е Консорциум „ПРИМОРИЕ ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ - БАЛКАНСТРОЙ", а консултант-инженер по строителния надзор е фирма „ПУРИ ЕНВАЙЪРМЕНТ". Договорът за „Рехабилитация и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежи на град Балчик" е на стойност 8,7 млн. евро. Изпълнението му стартира през януари 2008 г. Строителството ще приключи до декември 2011 г. с подписване на Акт 16 и издаване на Разрешение за ползване.

     Проектът има за цел подобряване на интегрирания  воден цикъл  на гр. Балчик и е в съответствие с екологичните приоритети на Партньорството за присъединяване, като изпълнението му ще позволи ефективното прилагане на Директиви на ЕС 91/271 ЕЕС (Директива за битово отпадъчни води) и Директива 98/83/ЕС за качество на водите.

      На церемонията по рязане на лента и официално откриване на обект "Строителство на ГПСОВ гр. Балчик и дълбоководно заустване", ще присъстват премиерът Бойко Борисов, министрите Нона Караджова, Томислав Дончев, Областният управител Желязко Желязков, както и неговият заместник Тодор Георгиев.
Актуално

съобщение

анкета