Приет е План за действие за организационно-техническата подготовка на изборите

     Днес, 16 септември, в зала „Европа", Областният управител Желязко Желязков откри работна среща, в която взеха участие представители на общини, председатели на ОИК, ОД на МВР, ГРАО. Целта на срещата бе да се обсъди и приеме Планът за действие за организационно-техническата подготовка на изборите, които ще се състоят на 23 октомври 2011 г. Акцент бе поставен върху необходимостта от много добра координация и взаимодействие между различните органи, които подготвят и провеждат изборния процес.

     Областният управител обърна внимание на председателите на ОИК, че е много важно да се създаде необходимата добра атмосфера за работа в комисиите по места. Подчерта, че няма да допусне бюрократични пречки от страна на администрациите да попречат на нормалното и демократично провеждане на изборния процес.

     Главният секретар Драгой Драгоев - председател на организационно-техническия екип в Областна администрация Добрич, се спря на основни моменти от Плана за действие, в който се конкретизират задълженията на всяка една от страните в подготовката и провеждането на изборите. Планът включва техническото и организационно обезпечаване на процеса, изработката и транспортирането на бюлетините, мерките за пожарна безопасност и охрана на избирателните секции и книжа.

     Драгой Драгоев напомни на присъстващите няколко важни момента: необходимостта да бъде уведомена  Областна администрация за броя на секциите по общини, както и в кои населени места ще има избори за кмет на кметство - условия, важни за отпечатването на бюлетините. С оглед спазването на указаните законови срокове, ОА трябва да бъде информирана, колко на брой кандидатски листи има регистрирани и какво ще представлява избирателната бюлетина, която се утвърждава от ОИК. Изразена бе увереност, че екипите по места, както и общинските избирателни комисии ще работят професионално, отговорно и в добра координация, и ще оказват съдействие и подкрепа на Областна администрация особено след първия тур на изборите, когато предстои за една седмица да бъде свършена огромна по обем работа.

     Работната среща приключи с приемането на Плана за действие за организационно-техническата подготовка на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и на изборите за кметове и общински съветници, които ще се състоят на 23 октомври 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета