Областна администрация припомня: По анонимни сигнали не се образува производство

prev next
 

     Анонимен сигнал №АК04-02-01-1748/03.09.2011, депозиран в Областна администрация Добрич,  от група пенсионери срещу кмета на с. Дъбрава, община Балчик, беше разгледан от Комисията за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта на редовно заседание, проведено на 08.09.2011 г.

Сигналът е анонимен, поради което съгласно чл.111, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс, не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

     Областна администрация призовава гражданите, като депозират своите сигнали, да спазват действащото законодателство, да изписват своя точен адрес и телефон за контакт и да избягват внасянето на анонимни сигнали. В противен случай, Областна администрация Добрич не би могла да изпрати отговор до подателя на сигнала.

 

 
Актуално

съобщение

анкета