Областна администрация координира задачите по техническата подготовка на изборите и тяхното изпълнение в законовите срокове

prev next

     В изпълнение на ангажиментите си по организационно-техническата подготовка на изборите на 23 октомври, и във връзка с основните процедури и действия, съобразно изискванията на изборното законодателство, председателят на техническия екип в Областна администрация Драгой Драгоев, главен секретар, съобщи, че според обобщената информация, в Област Добрич ще има общо 86 вида бюлетини - 8 за листи за общински съветници за всяка община, 8 за избор на кмет на община и 70 вида бюлетини за избор на кмет на кметство. Общо за местните избори в областта ще бъдат отпечатани около 425 000 бюлетини. Определянето на броя на бюлетините за президентския вот и отпечатването им се прави от Министерски съвет.

     На 23 октомври 2011 г. в Добричка област ще се избират кметове на 70 селища при 124 на миналите избори през 2007 година. Причината е, че с промяната на Закона за административно-териториалното устройство, бе определено кое населено място може да бъде кметство - там където живеят над 350 жители. В населените места с под 350 жители, ще бъдат назначени кметски наместници.

     Избирателните списъци за обявяване са разпратени по общини и до 12 септември трябва да бъдат поставени на подходящи места в общините. В списъците всеки гражданин може да провери в коя секция ще даде вота си. С новото изборно законодателство тези списъци вече се обявяват и на общинските уеб сайтове.

     Предстои Областна администрация да обяви обществена поръчка и да сключи договор с изпълнителя за отпечатване на бюлетините за местните избори до 5 октомври. Печатането трябва да приключи до 19.10.2011 г. и след това да се организира транспортирането  до общините.

                                       

 

 
Актуално

съобщение

анкета