Заседание на Комисията по чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации

prev next

     В края на миналата седмица се проведе редовно заседание на Постоянната комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване. Заседанието бе председателствано от заместник областния управител Тодор Георгиев.

     Комисията разгледа текущото състояние на постъпили сигнали  и отново се спря на Сигнал рег. вх.№ АК04-02-05-1606/10.08.2011 г. Той е от група граждани, живущи на ул. „Димитър Дончев" и ул. „Цар Калоян", гр. Тервел, относно провеждане на сватбени тържества в стола на СОУ „Й. Йовков" в града и нарушаване на реда и спокойствието на гражданите във вечерните часове, копие на който е депозиран в Община Тервел. Сигналът е препратен по компетентност за предприемане на действия съобразно предоставените правомощия на Регионална здравна инспекция и ОД „Полиция" за проверка още на 11 август т.г. Отговорите се очакват.

     На своето заседание от 01.09.2011 г. комисията е решила да бъде изпратено запитване относно сигнала до Община Тервел. На основание чл.31, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за администрацията, Областният управител очаква кметът да разпореди проверка, като за резултатите и констатациите, бъде уведомен в законовия срок.

 

 
Актуално

съобщение

анкета