Областният управител Желязко Желязков на среща-дискусия в Министерски съвет

prev next

     На 7 юли, четвъртък, Министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев свиква Областните управители на среща относно идентифицираните нужди на ниво община, приоритетни проекти и проектна готовност на общините за следващия програмен период.

     Във връзка със стартиралия процес на разработване на Националната програма за развитие: България 2020, както и на програмирането на следващия програмен период 2014-2020 г., е в ход и процес на идентифициране на приоритетните инвестиции на общините за  следващия 6-годишен период. С цел осигуряване на координация и съгласуваност, както и отчитайки ролята на Областните управители във функцията им на председатели на Областните съвети за развитие, които съдействат за провеждането на държавната политика за регионално развитие в съответния район, Министър Томислав Дончев е поканил на среща-дискусия всички Областни управители на 7 юни в Гранитната зала на Министерски съвет.
Актуално

съобщение

анкета