В очакване на младо попълнение в Областна администрация

prev next

     Със заповед на Министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов срокът за кандидатстване на млади висшисти по Програма „Старт на кариерата" се удължава до 29 юли 2011 г. Чрез промяната се дава възможност на младежите, които ще се дипломират в рамките на лятната изпитна сесия на 2011 г., също да могат да кандидатстват за работно място и да натрупат професионален опит в заявилите участие в процедурата централни ведомства, областни или общински администрации.

     Общо 1303 работни места за млади висшисти ще бъдат осигурени в тазгодишната процедура по Програма „Старт на кариерата". Три са одобрените работни места за младежи без трудов стаж по специалността в Областна администрация - Добрич.

     Желаещите да кандидатстват по Програмата трябва да подадат документите си лично в Бюрото по труда, където са регистрирани като търсещи работа. Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на интернет страницата на Агенцията по заетостта - http://www.az.government.bg/

и на сайта на МТСП  http://www.mlsp.government.bg/bg/projects/startkariera.htm

 

                                       
Актуално

съобщение

анкета