Реализацията на Социалната стратегия изисква подготвени кадри

     По инициатива на Областния управител Желязко Желязков и екипа му, днес, 30 юни, се проведе информационна среща в контекста на предстоящия процес на деинституционализация в социалната сфера. Гости от Шуменския университет бяха заместник-ректорът по учебната част доц. д-р Димчо Станков и главен асистент Живко Жеков, преподавател в Педагогическия факултет, катедра „Социална и специална педагогика". Участие в срещата взеха заместник областните управители Тодор Георгиев и д-р Катя Ганова.

     На срещата бяха поканени възпитаници на Колежа в Добрич - структура на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски", представители на общини и на структури на Регионална дирекция „Социално подпомагане", както и доставчици на социални услуги в областта.

     Областният управител Желязко Желязков припомни, че днешната среща е продължение на една предхождаща работна среща с ръководството на Колежа в Добрич - структура на Шуменския университет, и е в резултат на общата тревога за недостига на кадри в социалната сфера, които ще са много необходими в следващите години с оглед изпълнението на Областната стратегия за социални услуги /2010-2015 г./ Ресорният заместник д-р Катя Ганова поясни, че в национален мащаб стартира проектът „Детство за всички", като част от процеса за деинституционализация. Предстои изграждането на Центрове за настаняване от семеен тип, и когато след две години те заработят, ще се изправим всички пред сериозния проблем с кадрите.  За всички е ясно, че за по- доброто качество на услугите, не са достатъчни само добри сгради, нужни са най- вече качествени професионалисти. Именно грижата на екипа на Областна администрация в тази посока, провокира днешната инициатива.

     Гостите от Шуменския университет разясниха подробности за специалностите, възможностите за обучение, както и вариантът за изнесено обучение по места. Изрично бе подчертано, че таксите в ШУ са едни от най- ниските - за обучение в бакалавърска степен - 310 лв. годишна такса, а за магистърска - 500-550 лв. за семестър.

     Тази обстойна информация, необходима на желаещите да кандидатстват и да се реализират в социалната сфера, както и  сроковете за кандидатстване, могат да се намерят на сайта на Шуменския университет http:/shu-bg.net/.

 

           
Актуално

съобщение

анкета