Инициативи на областно ниво след обучителното посещение във Великобритания

     Д-р Ганова припомни, че от 6 до 10 юни, представителна група от областта посети Великобритания и се запозна с широк спектър от висококачествени услуги в общността за деца и техните семейства. Обучителното посещение бе организирано с изключителното съдействие на фондация ЛУМОС, която стартира пилотен проект по тази тема в Област Добрич.

     На вниманието на присъстващите, бе представен Обобщен анализ, който включва   във втората си част Предложения за промени в отделни аспекти на социалната сфера, грижите за деца и процеса на деинституционализация. Предложенията са изготвени от работната група, посетила Великобритания, и заедно с целия Анализ, са изпратени от заместник областния управител д-р Катя Ганова до националния представител на Фондация ЛУМОС за България Росица Петрова.

     В прикачения файл, можете да прочетете пълния текст на предложенията.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета