Заместник областният управител Тодор Георгиев ще участва в дискусия по проект на НЧ „Йордан Йовков”

     На 15 юни от 18 ч. във фоайето на Концертната зала на читалището се организира дискусия по Проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап".

     Проектът се реализира от Платформа АГОРА в партньорство с 37 читалища от цялата страна. Целта е да се утвърди, разшири и популяризира модела на участие на общността в решаването на местни проблеми и подкрепа на обществени каузи чрез читалищата. В контекста на проекта е стремежът на Народно читалище „Й. Йовков"-1870 г." да обедини усилията на местната общност за идентифициране на най- важните и обществено значими проблеми, които могат да се решат с участието на гражданите на Добрич.

     Участие в първия дебат относно развитието на нашия град, ще вземе зам. областният управител Тодор Георгиев.

 

 
Актуално

съобщение

анкета