Заместник областният управител Тодор Георгиев участва в Кръгла маса по проект

prev next

     На 2 юни във Варна Министерството на труда и социалната политика организира Кръгла маса и Учебна борса на тема „Предизвикателства пред образованието и обучението в България", в рамките на Програмата за учене през целия живот на Европейския съюз.

     Участие ще вземат представители на МТСП, Министерството на образованието, младежта и науката, образователни и обучаващи институции, работодатели и социални партньори от Североизточен район.

                                         

.

                                       
Актуално

съобщение

анкета