Заключителна дискусия по Пилотен проект

 

     Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с холандските партньори,  организира на 03 февруари Кръгла маса, на която ще бъдат обсъдени резултатите от българско- холандския проект „Изработване на Визия и стратегия за интегрирано управление на крайбрежната зона в България".

     Вече две години Областна администрация- Добрич работи по този проект, известен  с наименованието „Моят бряг". На срещата в София ще бъдат изслушани препоръките за по- нататъшна работа и предложението за изграждане на Крайбрежни съвети, под егидата на трите Областни администрации - Добрич, Варна и Бургас.
Актуално

съобщение

анкета