Дарение от Германия за болници в Област Добрич

     По молба на медицинския управител на СХБАЛ „Медика - Албена"ЕООД проф. д-р Енчо Калчев, днес в кабинета на Областния управител Желязко Желязков се проведе среща, в която участваха ресорният заместник д-р Катя Ганова и представители на четири медицински заведения -  МБАЛ- Добрич, МБАЛ- Балчик, ДКЦ-І и ДКЦ-ІІ, които са получили дарение чрез  д-р Юлия Калчева,  ръководител АГ- клиника в Южна Германия. Дарението съдържа консумативи, хирургичен инструментариум и работно облекло.

     Намерението на дарителя е материалната помощ да се превърне в добра традиция. И, за да има прозрачност, Областният управител да осъществява контрол по разпределение на дарението.  

     Областният управител Желязко Желязков изказа благодарност за благородния жест на нашата съгражданка, която от 17 години работи в Германия. От името на дарените, д-р Мариян Ананиев заяви, че материалната подкрепа е важна, но по- важни и ценни са контактите, които обогатяват със знания и опит. В проведения свободен и неформален разговор, бяха обсъдени различни въпроси от сферата на здравеопазването, като участниците в срещата се обединиха около виждането, че би било добре за Област Добрич, контактите да се развият и прераснат в истинско професионално партньорство.

 

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета