В Добрич ще се проведе последната среща по информационната кампания на Програмата за развитие на селските райони

     На 18 май, сряда, от 10.00 часа ще се проведе последната среща-дискусия със земеделски производители по информационната кампания на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Тя ще се състои в залата на хотел „България", гр. Добрич.

     Всички заинтересовани ще могат да получат информация на място от експерти към Министерство на земеделието и храните и службата за съвети в земеделието по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година. Акцентът ще се поставя върху:

- усвояване на гарантираните бюджети по мярка 121  „Модернизиране на земеделските стопанства";

- изпълняване на бизнес плановете на вече одобрени кандидати  по мярка 112 за млади фермери;

- потенциални  бенефициенти по мярка 142 „Създаване на организации на производители";

- повишаване интереса на земеделските производители към мярка 214 „Агроекологични плащания" от ПРСР;

-  запознаване с условията за кандидатстване по мярка 213 „Плащания за Натура 2000 за земеделски земи";

-  други актуални въпроси по мерките от Програмата.  
Актуално

съобщение

анкета