Заместник областният управител Владимир Калчев ще поздрави неправителствени организации за ефективно партньорство и младежки политики

 

     В рамките на структурния диалог между младите хора, местната власт и неправителствения сектор, заместник областният управител ще поздрави присъстващите, заявявайки подкрепата на институцията към тези  формални и неформални структури, които  се отнасят отговорно към  основните препоръки на Европейската харта за участието на младото поколение  в живота на общините и регионите.  „Подобни инициативи са необходими, защото  инициират и  набелязват  насоки за по-нататъшното съвместяване на усилията на държавната и местната власт от една страна и на младите хора - от друга, за неотложното и мащабно решаване на проблеми, свързани с подобряването на условията за реализация на младите  българи тук и сега. Насърчаването на младежкото участие в местния обществен живот спомага за социалната интеграция на младите хора, за справянето им с предизвикателствата на съвременното общество" - се казва в обръщението на Владимир Калчев към участниците в работната среща.
Актуално

съобщение

анкета