Работна среща на Основния оперативен екип по Социалната стратегия

prev next

     Работна среща, инициирана от  заместник областният управител д-р Катя Ганова, се проведе днес в Областна администрация. Поканени бяха ченовете на Основния оперативен екип на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните  услуги в Област Добрич. Д-р Ганова информира екипа с резултатите от проведеното обучение /от 19 до 21 април/, във Варна, организирано от УНИЦЕФ.   

     В съответствие със заповед на Областния управител, бяха разпределени задачите и отговорностите на Основния екип, който координира цялостната дейност по мониторинг и оценка в областта, планира дейностите, извършва посещения на място за наблюдение на социалните услуги в общините, предоставя консултации.

     В началото на месец юни ще се проведе следваща работна среща на екипа, когато отговорниците по дейности ще предоставят информация за текущата работа през месеца.

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета