В Област Добрич стартира кампания за превенция и профилактика сред ромската общност

 

     Област Добрич е една от шестте целеви области, в която със съдействието на РИОКОЗ, се осъществява проект по програма ФАР с основен бенефициент Националният съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси /НССЕДВ/ към Министерски съвет.

    Здравно- информационните беседи за превенция и профилактика на онкологични заболявания ще продължат до 10 февруари в различни населени места от областта, след което ще стартират беседи по превенция на социално- значимите заболявания/сърдечно- съдови, мозъчносъдови, диабет/, а през март и април,  съответно за туберкулоза и хепатит. 

     Проектът "Подобряване на състоянието и включване на етнически малцинства в неравностойно положение със специален фокус върху ромите" цели активно изпълнение на програмата скрининг и ранна диагностика на тези заболявания с мобилно оборудване.

ГРАФИК

за провеждане на здравни беседи за онкологични заболявания

януари - февруари

 

  • 1. гр. Добрич - кв. „Изгрев" и кв. „Дунав" - 26 януари
  • 2. гр. Каварна и гр. Шабла - 27 януари
  • 3. гр. Генерал Тошево и с. Пчеларово - 28 януари
  • 4. с. Кардам и с. Спасово - 29 януари
  • 5. с. Крушари - 30 януари
  • 6. гр. Тервел, с. Безмер и с. Орляк - 03 февруари
  • 7. с. Карапелит и с. Фелдфебел Дянково - 05 февруари.

      Часовете за провеждане на обучителните дейности ще се уточняват допълнително с местните координатори и кметовете по места.

     Кампанията се провежда в 60 населени места на 6 области със съдействието на РИОКОЗ, местни координатори и здравни медиатори.
Актуално

съобщение

анкета