Започна организационно-техническата работа за изборите през 2011 година

prev next

     В края на 2011 г. предстои провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за общински съветници и кметове през 2011 г. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Изборния кодекс, организационно-техническата подготовка на изборите се осъществява от Министерски съвет, областните и общинските администрации във взаимодействие с избирателните комисии.

     В тази връзка Областният управител Желязко Желязков уведоми общините, че е необходимо да създадат своите технически екипи, които ще изпълняват дейности, свързани с организацията на процеса и ще отговарят за взаимодействието с Областна администрация. В писмото се подчертава, че от съществено значение е добрата координация в работата между централно, областно и общинско ниво. В срок до 5 май кметовете трябва да подадат исканата информация.         

     Със заповед на Областния управител Желязко Желязков, е определен организационно-техническият екип в Областна администрация Добрич, който ще отговаря за изпълнението на задачите, свързани с подготовката и провеждането на изборите. Ръководител на екипа е главният секретар Драгой Драгоев.

           
Актуално

съобщение

анкета