Областният управител ще бъде гост на откриването на Зелен образователен център в Шабла

     Над 10 години морската община предлага уникален за страната ни туристически продукт- наблюдение на птици. През община Шабла преминава миграционният път на птиците, наречен Виа понтика. Влажните зони в района са местообитания за голям брой пернати, много от тях защитени видове в световен мащаб, като например червеногушата гъска. Трайно присъствие като дейности в общината имат редица природозащитни неправителствени организации.

     С изграждането на Зеления обучителен център морската община се стреми да направи наблюдението на птиците траен туристически продукт и да се подпомогне местния туристически бизнес в икономически аспект, съобщават от общинското ръководство. До сега интересът към наблюдението на птиците е бил само през лятото, целта е да стане целогодишен. Мигриращите птици пребивават в района именно през периода октомври - март. Впечатленията са, че през всичките месеци на годината любители на птичия свят посещават Шабла и близките местности, но стремежът е този поток да бъде увеличен и интересът да се запази. В района на Шабла се намират две от най-значимите и отлично съхранени крайбрежни влажни зони в България с международно значение за опазването на над 250 вида растения и животни - Дуранкулашкото и Шабленското езеро. През зимата те приютяват над 80% от световната популация на червеногушата гъска. В района могат да се наблюдават също малкият корморан, белооката потапница, белочелата гъска, морският орел, сивата чапла, индийското шаварче, тръстиковият дрозд, малкият воден бик и още много други представители на птичия свят.

     Зеленият образователен център се намира в най-старата постройка в Шабла, която е архитектурен паметник на културата с местно значение и с особено историческа и сантиментална стойност за жителите на Шабла. Сградата, известна като „Старото училище" или „Пансиона", и прилежащият й парк, са обновени и адаптирани към новите й специфични функции на образователен и промоционален център за природазащитна и туристическа дейност. В центъра ще бъдат предоставяни услуги, свързани с обучение на деца, обучение на обучаеми, на студенти, практически занимания на терен, туристическа интерпретация, култура природа. Ще се извършва наблюдение на влажните зони, контрол, превенция и мониторинг за териториите. Базата от данни ще може да бъде развивана във всичките си форми.
Актуално

съобщение

анкета