Първо заседание на Звеното за мониторинг и оценка към Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011– 2015 г.

     Заместник областният управител д-р Катя Ганова изнесе информация пред участниците   в заседанието за шестте проекта от Област Добрич, които кандидатстват по  Програмата за хуманитарна помощ  на САЩ. Те са изпратени до военния отдел на посолството.  МБАЛ-Добрич  търси подкрепа, за да свърже двата корпуса на болницата. Домът в Българево /ДВУИ/ се включва с предложение за реновация на жилищна площ и кухненски блок. Психодиспансерът  в Добрич  залага на енергийна ефективност и оборудване. Три детски  градини  от областния град също са изпратили апликационни форми.

     Д-р Ганова съобщи, че от 19 до 21 април  представители на Звеното за мониторинг и оценка, което координира Областната социална стратегия, ще се включат в обучение на УНИЦЕФ. Ще участват също така и регионалните екипи по деинституционализация.

     Дейностите от началото на 2011 година  по социалната стратегия на Област Добрич, обобщи Снежана Ванкова - директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане".  Тя посочи, че  капацитетът на Центъра за социална рехабилитация в Шабла е разширен  от 20 на 30 места. В тервелското село Полк. Савово е разкрит Дом за стари хора, за който от 1 март е осигурено държавно финансиране. Нов център за настаняване от семеен тип в Добрич е получил разрешение да функционира- осъществяват се дейности по стартиране на услугата, предназначена за децата от добрички  приют, чиито капацитет е намален от 50 на 25 места. Домът в Овчарово вече се грижи за 30 вместо за 50 възпитаници. До края на 2015 година, по стратегия, се очаква броят на приемните семейства да достигне 50. Сега те са 26. Пет бази трябва да приемат децата от Крушари,  в изпълнение на проекта „Детство за всички" за затваряне на специализираните институции. Националната карта на социални услуги  предвижда четири центъра за настаняване в Добрич и един в Балчик. 

     Звеното за мониторинг и контрол на Областната стратегия за социални услуги включва  основен и разширен екип. Първият се състои от 6 души, на които председател е зам.-областният управител д-р Катя Ганова, а зам.-председател - Снежана Ванкова, директор на РД"Социално подпомагане" Добрич. Разширената структура ще бъде от 18 специалисти, представители на дирекциите от всички общини, както и ресорни заместник-кметове.

     Участниците в заседанието решиха, че основният екип ще се събира всеки месец. Той ще наблюдава дейностите по стратегията, ще прави консултации за доставчиците на социални услуги, ще изготвя годишен мониторингов доклад, който ще се приема от Областния съвет за развитие. На два месеца ще бъдат срещите на разширения екип, който ще има задача да събира информация по общини и да я свежда в Областна администрация, да помага за проучвания и оценки на нуждите, да организира дискусии.

  

 
Актуално

съобщение

анкета