В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният съвет за развитие подкрепи предложението на Областния управител за включване на инфраструктурни проекти в стратегически документ

     Мотивите за това предложение са свързани с увеличения  трафик по трасето Варна- Добрич, подсигуряване на по-бърз достъп до Кълъраш, където предстои изграждане на мост през река Дунав. В предложението на Областния управител до председателя на УС на АПИ Сергей Михалев се казва още, че Област Добрич е връзка между два от водещите центрове на трасграничното сътрудничество между България и Румъния - Варна и Констанца, и подобряването на пътната инфраструктура е от съществено значение. Идеята е тези два проекта да бъдат включени в стратегическия документ "Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на България до 2020 г. за пътищата с национално и общоевропейско значение".

     На днешното заседание Областният съвет за развитие прие отчета на Областния управител за дейността на Съвета през 2010 г. Одобрен бе и  Планът за дейността на ОСР за 2011 г.

     Членовете на Областният съвет за развитие съгласуваха и приеха предложения Основен и Разширен Екип на Звеното за мониторинг и оценка към Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011- 2015 г. на Област Добрич.

     На 18 април, понеделник, под председателството на заместник областния управител д-р Катя Ганова, ще се проведе първото заседание на новоучреденото Звено за мониторинг и оценка.

 
Актуално

съобщение

анкета