Две решения на Министерски съвет от 6 април, които касаят Област Добрич

prev next
 

Правителството предостави

на СУ „Св. Климент Охридски" стопанисването

на терените в комплекса „Двореца" в Балчик

Правителството отне от Министерството на културата правото на управление върху 183 дка в комплекс „Двореца" в Балчик и го предостави на СУ „Св. Климент Охридски". Под управлението на Министерството на културата остават намиращите се в комплекса сгради.

Правителственото решение изисква организирането на учебна дейност в имота и съдържа забрана за извършване на ново строителство, за отдаване под наем и за сключване на договори за съвместна дейност. СУ „Св. Климент Охридски" се задължава да осигурява достъп на Министерството на културата  до намиращите се в имота сгради, както и да инвестира всички приходи от комплекса, включително входни такси, в дейности по поддържане, опазване и развитие на имота.

Правителството прекрати концесиите на

два плажа по Черноморието

Правителството прекрати едностранно договора за концесия на плаж „Поморие-юг" и отказа продължаване на договора за концесия на плаж „Иканталъка I" в община Каварна.

Причината за двете решения е неплащане на концесионно възнаграждение, както и неизпълнение на други клаузи от договора от страна на „АХРА" ЕООД (за първия плаж) и „Титан Спорт" ЕАД, правоприемник на концесионера на втория плаж „Транскомерс-98" ООД.

Министерският съвет упълномощи министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред, както и за предприемане на необходимите действия за приемане на обектите на концесия в 30-дневен срок от датата на прекратяване на концесионните договори.

След прекратяване на концесионните договори плажовете ще бъдат отдадени под наем или на концесия.

 
Актуално

съобщение

анкета