Областният управител прие екип на фондация ЛУМОС

prev next

     Днес, 30 март, Областният управител проведе работна опознавателна среща с представители на фондация ЛУМОС, на която бе представен  опитът на организацията  в деинституционализацията на услугите за деца. Обсъдени бяха бъдещи партньорски взаимоотношения за работа на територията на областта. В срещата взеха участие Харалан Александров- експерт към Фондацията, Надежда Денева- ръководител „Деинституционализация", Бисер Спиров- ръководител „Обучение и развитие".

     На срещата стана ясно, че една от основните насоки в дейността на ЛУМОС България, е оказване на подкрепа на правителството и Държавната агенция за закрила на детето, в осъществяване на процеса на деинституционализация на услугите за деца в България. И, втората важна насока,  е развиване на демонстрационни модели на деинституционализация в две пилотни области Добрич и Варна, както и оказване на активна подкрепа на ранната превенция, в процеса на закриване на институционалния тип грижа.

     Областният управител и ресорният заместник д-р Ганова, запознаха гостите с предприетите мерки в тази сфера, и подчертаха, че деинституционализацията е основен приоритет в Социалната стратегия на областта. Те заявиха своята съпричастност в реализирането на този модел, при който се цели всички деца да живеят в семейна среда или когато това е невъзможно - в специализирани услуги, където се посрещат нуждите им, зачитат се техните права и се осигуряват условия за развиване на пълния им потенциал.

     От своя страна, представителите на фондацията споделиха  наблюдението си, че Област Добрич е била сред най- активните в България  в процеса на подготвяне и финализиране на Социалната стратегия на областта.

     На срещата обстойно бе обсъден въпросът за състоянието на Дома за деца в Крушари. Консултантите на фондацията са участвали в изготвянето на оценките за нуждата от услуги на децата с увреждания от ДДУИ и ДМСГД в периода септември - октомври 2010 г. С помощта на британски експерти в края на 2010 г. е проведено обучение за прилагане метода на интензивното общуване и промяна в начина на хранене на деца, настанени в ДДУИ и ДМСГД. В момента този метод се прилага в ДДУИ в страната.

     Областният управител изрази своята удовлетвореност от срещата и заяви пълна подкрепа от страна на институцията, която представлява, за едно успешно и ползотворно сътрудничество, което има една основна цел: подобряване на грижите за деца в риск и техните родители.

 

               
Актуално

съобщение

анкета