Обучение по Проект на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

prev next

     На 30 март, сряда, ИА НСМП организира в Добрич еднодневно обучение по проект  на тема „Придобиване на външнотърговски умения за представяне и излизане на външни пазари". Поканени за участие са фирми и предприятия от областта, които нямат голям външнотърговски опит. Събитието ще се проведе от 9.30 ч. в хотел „Добруджа".

     Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия /ИА НСМП/ е бенефициент по Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." Целта на проекта е ефективно използване на предимствата на Европейския пазар от българските малки и средни предприятия и разширяване на присъствието им на други пазари, като предпоставка за тяхното устойчиво развитие и успешното им интегриране в европейската и световна икономика.

     В прикачения файл можете да видите програмата на събитието.

 Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета