Заседание на Областната преброителна комисия

prev next

     Днес се проведе четвъртото, последно заседание на преброителната комисия, свикано от нейния председател и заместник областен управител Тодор Георгиев. Директорът на Териториално статистическо бюро-град Добрич и секретар на комисията, Неделчо Василев запозна членовете с Доклада за организацията и провеждането на Преброяване 2011. Той съобщи, че предварителните резултати от преброяването ще бъдат оповестени  през месец април на Национална пресконференция, която ще бъде дадена едновременно във всички областни центрове в цялата страна.

     Директорът на ТСБ отчете, че Преброяване 2011 е приключило успешно и изказа благодарност на хората от общинските администрации и всички, които са съдействали за много добрата организация и разяснителна кампания.

     Отчетен бе приносът на медиите на територията на областта и тяхното коректно и професионално участие в процеса.

     Окончателните резултати от Преброяване 2011 ще бъдат готови в края на юни, съобщи шефът на статистиката.

     Заплащането на участващите преброители и контрольори ще се извърши на 20, 21 и 22 април.

 
Актуално

съобщение

анкета