Областна администрация – съорганизатор на Национални кариерни дни и национален дебат, организирани от студентите на ВУМК

     Областният управител Желязко Желязков даде институционална подкрепа на проявата „Национални кариерни дни" и Национален дебат „Бизнесът и висшето образование в България", организирани от Студентския съвет на Висше училище Международен колеж.

     „Считам, че предложените дейности за събитието - презентиране на условията за започване на работа от страна на топ бизнес компании и браншови организации, както и срещите на самите млади хора и студенти с работодателите, ще са едно ново и иновативно събитие за областта и региона. Тази важна проява се явява част от планираните дейности и е в унисон с редица от приоритетите за развитие на областта, описани в „Областната стратегия за развитие на Област Добрич 2005- 2013 год."- се казва в Писмото за институционална подкрепа на Областния управител.

     Нa 25-ти и 26-ти март, Националното представителство на студентските съвети в Република България и Студентски съвет на Висше училище Международен колеж организират Национални кариерни дни и Национален дебат „Бизнесът и висшето образование в България" в град Добрич. Целта на Кариерните дни и дебата е да се подпомогнат студентите в професионалната им реализация след завършване, както и да се постави началото на една ежегодна традиция за обмяна на идеи, ноу-хау и диалог.

     Националният дебат е първият иницииран форум изцяло от студенти и млади хора, които желаят да бъдат част от един конструктивен диалог между институциите, бизнеса, висшите училища и техните кариерни центрове.
Актуално

съобщение

анкета