Правителството прекрати концесиите на три плажа по Черноморието

prev next

     Със свое решение от днес, 23 март, Правителството прекратява едностранно договорите за концесии на три плажа по Черноморието - Кранево-централен, Бяла-Карадере и Бургас-север. Причината е неплащане на концесионно възнаграждение, както и неизпълнение на други клаузи от договора от страна на концесионерите - „Титан Чистота" ООД за първите два плажа и „Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс" ЕООД.

     Министерският съвет упълномощи министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред, както и за предприемане на необходимите действия за приемане на обектите на концесия в 30-дневен срок от датата на прекратяване на концесионните договори по реда на чл. 78 от Закона за концесиите.

     След прекратяване на концесионните договори, плажовете ще бъдат отдадени под наем или на концесия.

 

 
Актуално

съобщение

анкета