22 март – Световен ден на водата

prev next

     По информация на ЮНЕСКО, близо 2,5 млрд. души на планетата живеят при невъзможни санитарни условия, без канализация. Близо 900 000 млн. души, повечето от които живеят в Африка, са лишени от достъп до безопасна питейна вода. Около 1,5 млн. деца до петгодишна възраст ежегодно умират от болести, предавани чрез мръсна вода. Учени, политици, държавници, природозащитници и граждански сдружения  зоват хората да се обърнат с лице към придобиващия все по големи размери проблем - чистата питейна вода. Проблемът е тежък, но не и нерешим, е общото становище, зад което застават те. Учените твърдят, че ако се използват модерни технологии, разходите на вода в бита могат да се намалят с 1/3, в селското стопанство - наполовина, а в индустрията - с цели 90%.  

     Инициативата за отбелязването на Деня на водата, се поражда през 1992 г. на Конференция на Обединените нации „Екология и развитие", проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на специфични аспекти на пресните води.

 
Актуално

съобщение

анкета