В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител подкрепи инициатива на БАИ

prev next

     Българската агенция за инвестиции /БАИ/  започва подготовката на каталог на големите инвестиционни проекти в България. Областният управител Желязко Желязков приветства идеята и прикани общините от областта да представят необходимата информация за стратегическите общински проекти, с оглед те да бъдат включени в каталога.

     Областният управител е убеден, че всяка община има важни и приоритетни проекти, за които е необходимо финансиране, ноу-хау и контакти с потенциални партньори. По този начин и Област Добрич би получила своето представително и заслужено място в каталога.

     Проектите трябва да са с очаквана стойност над 500 000 лв. и да са разпределени в следните категории: Промишленост, Земеделие и селско стопанство, Транспорт, логистика и инфраструктура, Туризъм, Околна среда и възобновяеми енергийни източници, Иновативни и творчески проекти, Недвижимост.

 

           
Актуално

съобщение

анкета