В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Служители от Областна администрация участват в обучение за администриране и поддържане на порталите на електронната област

prev next

      На 17 и 18 март във  Велико Търново, ще се проведе обучение по проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен централен (СЦ) и Североизточен (СИ) райони за планиране” на Областна администрация Плевен по ОПАК. От Областна администрация Добрич ще участват главният секретар Драгой Драгоев, старши експерт Пламен Станев и държавен експерт Росен Павлов.

      Обучението е в изпълнение на Договор по обществена поръчка с предмет  „Изграждане на електронна област съгласно изискванията на Закона за електронното управление", обособена позиция 1 „Обновяване на порталите за електронна област съгласно изискванията на ЗЕУ и създаване на електронни форми за подаване на документи за електронни административни услуги".  

 
Актуално

съобщение

анкета