В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

prev next

     Членовете на Съвета ще приемат Протокола от последното заседание, проведено  на  3 декември 2010 г. в гр. Шумен и ще изслушат  информация за изпълнението на взетите решения. На заседанието ще бъде обсъден проектът на Годишна индикативна програма за 2011 г. Програмата съдържа информация за предвидените средства за реализиране на основните приоритети и дейности в работата на съвета  през 2011 година.

     Секретарят на РСР СИР ще представи обобщена информация относно изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми на територията на СИР към 31.12.2010 г.

     Акцент в работата на  заседанието ще бъде представената за обсъждане и одобряване от членовете на съвета „Междинна оценка за изпълнението на  Регионалния план за развитие  в СИР 2007-2013 г. за периода до 2010 г.", изготвена от екип на Агенция «Стратегма» в изпълнение на договор с МРРБ.
Актуално

съобщение

анкета