В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заместник областният управител Тодор Георгиев – гост на разширено заседание на ДЗИ

     В Добруджанския земеделски институт край гр. Генерал Тошево, днес се проведе разширено заседание на Научния съвет. Бе направен отчет за научноизследователската, производствена и внедрителска дейност  на института през 2010 година.

 
Актуално

съобщение

анкета