Обявени са списъците на преброителите и контрольорите за Преброяване 2011

prev next

     В Област Добрич за едномесечния срок, в който се набираха преброители и контрольори бяха получени 2 295 заявления при необходими около 1 338. Това са с 58 % повече от планираните хора за работа по Преброяване 2011. Одобрените кандидати ще преминат еднодневно обучение през през този месец, по обявен график, приложен към списъците. Лекторите ще бъдат специалисти от Териториалните статистически бюра. На обучението ще бъдат разяснени правата и задълженията на преброителите и контрольорите, ще бъде указан начинът на попълване на преброителните карти и на провежданите извадкови изследвания за миграция и раждаемост. Ще бъдат предоставени материали, необходими при провеждането на преброяването.

     Преброяването започва в 0.00 ч. на 01 февруари 2011 година. Първият етап е от 00.00 ч. на 01 февруари 2011 г. до 24.00 ч. на 9 февруари 2011 г. Преброяването ще се извършва по интернет чрез информационна система „Преброяване 2011".

     Вторият етап е от 8 ч. на 10 февруари 2011 г. до 20 ч. на 28 февруари 2011 г. Преброяването ще се извършва чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата. По време на Преброяване 2011 ще работи Подпомагащ център - Варна с национален телефон за информация и консултации: 0700 16 310.
Актуално

съобщение

анкета