От МВР апелират: Сега е моментът за издаване на лични документи

     Във връзка с предвидения в Закона за българските лични документи удължен срок на валидност на изтичащите през 2010 година лични карти и свидетелства за управление на моторни превозни средства от МВР напомнят, че изтичащите само през 2010 г. лични карти и шофьорски книжки ще важат още шест месеца след датата на валидността им, и то само на територията на Република България.

     От полицията уточняват още, че през януари 2011 година изтича срокът на валидност на 71 499 лични карти, а през декември 2011 година техният брой е 283 121. Това означава, че през идната 2011 г. отново е възможно да има опашки по гишетата.

     В тримесечен срок след изтичането на срока на валидност на паспорт той следва да бъде върнат. В противен случай се налага административна санкция (глоба) в размер - от 20 до 150 лв. Не е задължително подаването на заявление за издаване на нов паспорт.

 
Актуално

съобщение

анкета