Съгласувателна среща по обсъждане на газопровода Добрич – Силистра ще се проведе на 18 ноември

prev next
 

На срещата  ще бъдат съгласувани действията на заинтересованите страни по проект „Преносен газопровод - високо налягане и Автоматична газо-разпределителна станция „Силистра".

В срещата, която ще бъде домакинствана от Областния управител на Силистра д-р Владимир Янков, участие ще вземат областните управители на Област Добрич - Желязко Желязков и на Област Габрово - Мариян Костадинов, кметовете на общините, през които преминава газо-разпределителното трасе, и представители на Булгартрансгаз" ЕАД (фирмата, която ще изгражда газо-преносната мрежа от Добрич до Силистра, както и автоматичната газо-разпределителна станция „Силистра").

Предвидено е газопроводът от Добрич до Силистра да е преносен, като  предназначението му е да доставя природен газ за промишлена и битова газификация на Силистра и района. Той ще преминава през 2 области - Добрич и Силистра, 4 общини /включително Добричка и Тервел/ и 25 землища, и е с дължина 79,670 км.

     С решение № 615 от 14.07.2009 г. на Министерски съвет, газопроводът е обявен за обект от национално значение.

 
Актуално

съобщение

анкета