Министър Томислав Дончев участва в публично събитие по европейските фондове

  

Министър Томислав Дончев представи напредъка в изпълнението на Оперативните програми и промените в управлението на европейските фондове в България на публично събитие в Добрич

По Оперативните програми на ЕС в България вече се кандидатства по опростени процедури, съкратени са сроковете за обработка на документите и това води до ускоряване на плащанията. Не води обаче до намаляване на контрола, особено при проверките по места. Тези резултати представи министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на публично събитие в Добрич за популяризиране на Оперативните програми в България. То се състоя на 15 октомври в зала „Европа" на областната администрация в Добрич за Североизточния район за планиране и в него участваха представители на областните и общинските администрации от шест области на района - Добрич, Варна, Силистра, Разград, Търговище и Шумен, както и представители на бизнеса и неправителствения сектор.

Министър Дончев посочи, че авансово по европейски проекти вече могат да се плащат до 35% и е създадена възможност да се търси наказателна лихва при забавяне на средствата към бенефициенти. Променена е и самата система за управление на финансирането, така че винаги да са налице необходимите средства, за да не се бавят плащанията.

„Човек не може да постигне нещо, ако не знае какво иска", каза министър Дончев. Той посочи като задача на цялото общество намирането на прагматична визия за България и определянето на нейните приоритети.

Като постижения в областта на управлението на еврофондовете бяха откроени повишената прозрачност в работата по Оперативните програми, по-добрата комуникация с администрацията, по-засиленият диалог с обществеността. Спрени са злоупотребите с еврофондовете, а контролът при усвояването на средствата от ЕС е засилен. Потенциалните бенефициенти имат възможност да се информират своевременно за предстоящите процедури, създадени са условия за обратна връзка с тях, а достъпът до финансирането е облекчен.

Само за една седмица от 1 до 8 октомври 2010 г. по Оперативните програми са договорени нови 45 307 722 лева и са изплатени реално 28 286 313 лева. До 8 октомври общото изпълнение по седемте Оперативни програми в България е 34,84% договорени средства (5 464 998 003 лева), от които изплатени - 1 282 376 041 лева или 8,18% от 13 052 482 328 лева съфинансиране от Структурните фондове и Кофезионния фонд на ЕС.

Министър Томислав Дончев посочи, че общата стойност на договорените средства в Североизточния район на планиране е 408 848 663 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е 380 170 488 лева и на бенефициентите са изплатени 90 567 353 лева.

Експерти от различните Оперативни програми представиха хода на тяхното изпълнение до 8 октомври 2010 г., както и предстоящите процедури за 2010 и 2011 г.

По ОП „Околна среда" са договорени над 980 милиона лева, изплатени са над 180 милиона лева, с което е постигнато 5,16 % изплащане на средствата от общия бюджет на програмата в размер на 3 521 957 127 лева.

Този процент за ОП „Регионално развитие" е 7,13 или над 220 милиона лева от целия бюджет на програмата, който е 3 131 821 212 лева. Договорените средства са близо 1,4 милиарда лева.

По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" с общ бюджет от 2 273 096 041 лева са договорени над 700 милиона лева, изплатени са близо 430 милиона лева или 18,91 на сто от програмата.

За ОП „Развитие на човешките ресурси" с бюджет от 2 374 122 531 лева резултатите сочат, че са изплатени над 160 милиона лева или 7,03% по договори за над 1 милиард лева.

ОП „Административен капацитет" е постигнала 23,13% изпълнение на плащанията в общия си бюджет от 353 592 720 лева, изплатените средства са над 81 милиона  лева, а договорените - над 160 милиона лева.

 

                                       

 
Актуално

съобщение

анкета