Заместник областният управител д-р Катя Ганова ще участва с презентация на международен семинар в Констанца

     На 15 октомври /петък/ в Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие в Констанца, Румъния, ще се проведе международен семинар за Корпоративна социална отговорност /КСО/ за малки и средни предприятия със съдействието на Търговско-промишлената палата- Добрич, която работи по проект „Компас - Корпоративна социална отговорност". Участие ще вземат партньори по проекта от Италия, Испания, Франция и Румъния.

     Във връзка със съвместно организираната инициатива между ТПП и Областна администрация „Заедно - социално отговорни", д-р Катя Ганова е поканена да вземе участие в семинара. Тя ще направи презентация на тема „Корпоративната социална отговорност в България", в която е поставен акцент върху Националната стратегия за КСО 2009-2013 г. на Министерството на труда и социалната политика. Д-р Ганова ще запознае присъстващите с практиката по КСО в България и областта, както и с работата на Регионалната борса на идеи по КСО под наслов „Заедно - социално отговорни". По инициатива на МТСП, Добрич бе определена за една от пилотните области, в която се организира борсата със съдействието на ТПП.

      Няколко месеца след приключване на инициативата Борса на идеи „Заедно - социално отговорни", в Област Добрич бе проведена анкета на същата тема, която обхвана 33 фирми от региона. С резултатите от проучването, заместник областният управител ще запознае участниците в международния семинар.

 

 
Актуално

съобщение

анкета