Заместник областният управител Тодор Георгиев ще участва в работна среща в Министерски съвет

prev next

  Преди месец бяха публикувани покани за набиране на проектни предложения по откритите четири нови процедури по Оперативна програма „Административен капацитет". Във връзка с обсъждане на актуални въпроси и приоритети при кандидатстването и изпълнението на проекти по ОПАК, както и за предприемане на мерки за подобряване на ефективността при реализирането на проектите, Министерски съвет организира  среща на 12 октомври с областните и заместник областните управители. Поканени са и представители на Министерството на финансите и МРРБ.

 

 
Актуално

съобщение

анкета