Заместник областният управител Тодор Георгиев – гост на научна конференция

prev next

     Конференцията е озаглавена "Йордан Йовков - разночетения" и се провежда в огледалната зала "Нели Божкова". Първият доклад ще бъде на проф. дфн Иван Сарандев от Института за литература при БАН на тема "Една от първите професионални оценки за Йовковата проза". "Огледалото и другият в творчеството на Йовков" е озаглавен докладът на проф. дфн Милена Кирова от Софийския университет "Св. Климент Охридски". Ще участват още проф. д-р Михаил Неделчев, проф. Светлозар Игов, проф. д-р Никола Георгиев, доц. Йорданка Холевич, д-р Киряк Цонев и др. Програмата на международната научна конференция предвижда и дискусии.
Актуално

съобщение

анкета