Обсъден бе етапът на подготовка за зимния сезон

prev next

     В изпълнение на разпоредбите на Закона за защита при бедствия и Указания на Заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, днес, 28.09.2010 г. в Областна администрация  се проведе работна среща с представители на кметски екипи и ръководители на ведомства и дружества, които имат отношение към подготовката на областта за работа при усложнена зимна обстановка.

     От предоставената информация по общини, стана ясно, че са стартирали процедурите за обществените поръчки, а в общините Добрич и Генерал Тошево вече е подписан  и договорът с  фирмата,  която ще  поддържа пътната мрежа.

     От РЦЗ уточниха, че се актуализират списъците на родилки и пациенти на хемодиализа. МБАЛ- Добрич е изпълнила необходимите дейности по профилактика. На този етап, подготовката за зимния сезон се изпълнява според Плановете за защита при бедствия и от другите териториални звена: Спешна помощ, РИО, В и К, Е.ОН, КАТ, „Пожарна безопасност и спасяване",  Гражданска защита.

     Всички участници в срещата се фокусираха върху основния проблем  за лошото състояние на пътната мрежа. В отговор на това, Областният управител Желязко Желязков разпореди на Областно пътно управление и  КАТ да изготвят доклад,  с помощта на кметовете, придружен със снимков материал за най- инфарктните участъци от третокласната пътна мрежа на територията на областта, който ще бъде изпратен до Агенцията за пътна инфраструктура /АПИ/. Директорът на ОПУ инж. Иван Светославов заяви, че думите на кметовете потвърждават констатациите, направени от Областно пътно управление и такъв доклад вече се подготвя, като приоритетен район за ремонти ще бъде община Тервел. От „Гражданска защита" напомниха да се извърши преглед на общинските Планове за защита при бедствия и да се извърши актуализация на съставите на щабовете и техните координати.

     В края на срещата, присъстващите получиха Заповедта на Областния управител, която визира редица мерки с оглед намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите в Област Добрич при усложнена зимна обстановка през предстоящия сезон.

     До средата на месец ноември Областният управител ще свика съвещание, в разширен състав, в което ще участва и фирмата, която ще извършва текущ ремонт и зимно поддържане на  републиканската пътна мрежа на територията на областта.

 

 
Актуално

съобщение

анкета