Открива се Националната седмица за борба с бедността и социалното изключване

     В рамките на първия ден от Националната седмица за борба с бедността и социалното изключване, е предвидена дискусия по приоритетите и инструментите на политиката за намаляване на детската бедност. Ще бъдат обсъдени темите за правата на детето, осигуряване на качествена заетост на родителите, подкрепа за семействата с деца, достъп до здравна грижа за всички деца, гарантиране на равен шанс за образование.

     В утрешния панел на събитието е застъпена голямата тема за деинституализацията на децата и местните стратегии за социално развитие.

     Заместник областният управител д-р Катя Ганова  участва в събитието, което се провежда от днес, 27.09., до 30.09. Организатор е Министерството на труда и социалната политика.

 

 
Актуално

съобщение

анкета