Мащабно военно учение край Шабла

prev next
   

Мащабно военно учение край Шабла

Във връзка с провеждане на тактическо учение с бойни стрелби на подразделенията от Противовъздушната отбрана и авиация от Българската армия в района на зенитния полигон на военновъздушните сили - „Шабла" в периода от 08.00 ч. на 07.09.2010 год. до 16.00 ч. на 11.09.2010 год. се обявяват следните „опасни зони":

- „опасни зони" за въздухоплаване за времето за провеждане на стрелбите -

* зона D-312 намираща се между точки 1, 2, 3 и 4 с координати:

т. 1 - 43о38`00``с.ш., 028о33`00`` и.д.;

т. 2 - 43о35`48``с.ш., 029о00`00`` и.д.;

т. 3 - 43о04`00``с.ш., 028о49`00`` и.д.;

т. 4 - 43о15`00``с.ш., 028о26`00`` и.д.;

files/upload/drugi/strelbi092010/1.JPG

*зона D-313 намираща се между точките 2, 5, 6 и 3 с координати:

т. 2 - 43о35`48``с.ш., 029о00`00`` и.д.;

т. 5 - 43о34`18``с.ш., 029о18`18`` и.д.;

т. 6 - 43о53`42``с.ш., 029о08`36`` и.д.;

т. 3 - 43о04`00``с.ш., 028о49`00`` и.д.;

files/upload/drugi/strelbi092010/2.JPG*зона D-314 намираща се между точките 5, 7, 8, 9 и 6 с координати:

т. 5 - 43о34`18``с.ш., 029о18`18`` и.д.;

т. 7 - 43о33`00``с.ш., 029о34`12`` и.д.;

т. 8 - 43о20`00``с.ш., 029о47`00`` и.д.;

т. 9 - 42о43`00``с.ш., 029о30`00`` и.д.;

т. 6 - 43о53`42``с.ш., 029о08`36`` и.д.;

files/upload/drugi/strelbi092010/3.JPG

Зоните се намират в границите на акваторията, заключена между нос Карталборун, нос Калиакра и линията, отстояща на 55 мили (100 км) успоредно на бреговата ивица, и пространството над тях на височина до 40 км.

 

- „временно забранен за корабоплаване" - район в границите на териториалното море от акваторията на Черно море, ограничен от бреговата ивица и линиите, съединяващи точките 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 с координати:

т. 10 - 43о43`00``с.ш., 028о34`36`` и.д.;

т. 11 - 43о43`00``с.ш., 028о51`00`` и.д.;

т. 12 - 43о32`00``с.ш., 028о53`00`` и.д.;

т. 13 - 43о24`00``с.ш., 028о50`00`` и.д.;

т. 14 - 43о15`00``с.ш., 028о43`00`` и.д.;

т. 15 - 43о11`00``с.ш., 028о36`00`` и.д.;

т. 16 - 43о21`40``с.ш., 028о28`00`` и.д.;

files/upload/drugi/strelbi092010/4.JPG

Района се намира в границите на акваторията, заключена между нос Карталборун, нос Калиакра и линията, отстояща на 20 км. успоредно на бреговата ивица.

- „временно опасен за корабоплаване" - район в границите на териториалното море от акваторията на Черно море, ограничен от бреговата ивица и линиите, съединяващи точките 11, 17, 18, 19, 15, 14, 13, 12 и 11 с координати:

т. 11 - 43о43`00``с.ш., 028о51`00`` и.д.;

т. 17 - 43о42`43``с.ш., 029о49`07`` и.д.;

т. 18 - 43о04`00``с.ш., 029о49`07`` и.д.;

т. 19 - 43о04`00``с.ш., 028о42`00`` и.д.;

т. 15 - 43о11`00``с.ш., 028о36`00`` и.д.;

т. 14 - 43о15`00``с.ш., 028о43`00`` и.д.;

т. 13 - 43о24`00``с.ш., 028о50`00`` и.д.;

т. 12 - 43о32`00``с.ш., 028о53`00`` и.д.;

files/upload/drugi/strelbi092010/5.JPG

Района се намира в границите на акваторията, заключена между нос Карталборун, нос Калиакра и линията, отстояща от 20 км. успоредно на бреговата ивица до 100 км успоредно на бреговата ивица.

 

С цел недопускане на инциденти, умоляваме всички граждани да ограничат пребиваването в района на стрелбите.

 

 

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета