В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител предложи състава на Областната преброителна комисия

     Във връзка с предстоящото 17- то преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през месец март 2011 год. и в съответствие със законовите разпоредби, Областният управител Желязко Желязков предложи следния състав на Областната преброителна комисия, която ще бъде назначена от председателя на Националния статистически институт доц. д-р Мариана Коцева.

Председател: Тодор Георгиев - заместник областен управител и членове:

  • 1. Неделчо Василев - Директор на ТСБ - гр.Добрич
  • 2. арх. Пламен Ганчев - Заместник кмет на Община гр. Добрич;
  • 3. Дарина Колишева - Секретар на Община Каварна;
  • 4. Къймет Тургут - Заместник кмет на Община Балчик;
  • 5. Вяра Дянкова - Секретар на Община Генерал Тошево;
  • 6. Надежда Василева - Секретар на Община Добричка;
  • 7. Живко Георгиев - Кмет на Община Тервел;
  • 8. Гергана Ганчева - технически сътрудник в Областна администрация Добрич.

     В съответствие с приетия Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Р България, във всяка област следва да се създадат Областни преброителни комисии. Те се назначават от председателя на НСИ по предложение на Областния управител. В състава влизат представители на областната администрация, общините, Териториалното статистическо бюро и на териториалните звена на други централни ведомства. Всяка комисия се председателства от заместник областен управител. Областната преброителна комисия ще подготви и организира провеждането на 17- то преброяване на населението и жилищния фонд в съответната област.

 

 

 

                                       
Актуално

съобщение

анкета