Заседава „Комисията по заетост"

      Днес в 11.00ч в зала Пресцентър на Областна администрация Добрич се проведе заседание на „Комисията по заетост"  във връзка с реализация на Компонент 1 от  Програма „Старт на кариерата" - Процедура 2010  за кандидатстване за работните места в областните и общински администрации  /квота 2 и квота 3/.

      Критериите, на които трябваше да отговарят кандидатите  са за младежи до 29 години, притежаващи образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя.

      Друго важно условие е те да бъдат регистрирани като търсещи работа лица в Дирекциите „Бюро по труда" и да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност.

      Комисията номинира кандидати за работа в общините Ген.Тошево, Балчик, Тервел и Крушари.

      За работните места в община гр.Добрич и Областна  администрация Комисията ще вземе решение на следващо заседание, което бе планирано за 02.08.2010г. от 13.00 часа.
Актуално

съобщение

анкета