На работна среща с министър Тотю Младенов бе обсъдена политиката по насърчаване на заетостта и закрилата на най- уязвимите слоеве в обществото

     Какво точно ще се промени от следващата година в сферата на социалната политика, коментира министър Младенов. 

     На първо място, заяви той, целим да разширим обхвата на осигурените лица. На второ - ще въведем такива политики, които ще позволят по-големи доходи и по-висока заетост. Особено внимание ще обърнем на младите хора до 29 г., възрастните над 55, хората с увреждания и тези с ниска квалификация. Чрез оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" предвиждаме програми, с които всички те да бъдат подпомогнати чрез обучения, заетост и квалификация. На трето място си поставяме за цел да въведем строг контрол в отпускането на инвалидни пенсии. Това е един много сериозен проблем. Не може над 850 000 души у нас да получават инвалидна пенсия. Някои вземат и допълнителна. Искаме хората, които действително имат нужда, да ги получават, но онези, които злоупотребяват с тях, да бъдат спрени. С пресичането на злоупотребите, ще постигнем повече социална справедливост, категоричен бе министърът.

     В момента в цялата страна се провеждат Кръгли маси за обсъждане на предлаганите мерки в пенсионната реформа, информира министърът. Целта е да се представят пред представителите на бизнеса, на синдикатите, на хората във всяка област, какви са аспектите за пенсионната реформа и да се чуе тяхното мнение. Той заяви, че има консенсус, по отношение необходимостта от извършване на  реформите в пенсионната система, за да стане тя финансово устойчива, каквато не е в момента. Голяма част от плащанията за пенсии се правят от държавния бюджет, чрез данъци, а не чрез социално-осигурителни вноски, каквато е нормалната практика, обясни министър Младенов по време на визитата си в Добрич.
Актуално

съобщение

анкета