Министър Сергей Игнатов бе приет от Областния управител

     В рамките на визитата си в Добрич, министърът на образованието и науката Сергей Игнатов се срещна с Областния управител Желязко Желязков, неговия ресорен заместник Тодор Георгиев, председателя на Общинския съвет Иван Мандев, кмета на Добрич Детелина Николова. Министърът бе придружен от народния представител д-р Светомир Михайлов.

     Основна тема в разговора, поставена от Областния управител и кмета, бе подкрепата, която очаква град Добрич  и целият регион за създаването на Висше агробизнес училище.     

     Министър Игнатов заяви, че е запознат с идеята и от негова страна няма пречка проектът да получи „зелена светлина", но е необходимо одобрението и на Министерски съвет. Мотивирани становища за необходимостта от създаване на това висше училище, изложиха председателят на Общински съвет  Иван Мандев, ректорът на ВУМК Тодор Радев и останалите присъстващи, които заявиха, че я има и волята, и базата, и възможностите. Според Областния управител, това би било шанс за развитие на земеделската наука и модерното селско стопанство в Добруджа, което да е в унисон с европейските стандарти за модерно и устойчиво земеделие - важен акцент на този етап, когато страната ни постепенно излиза от икономическата криза, и се открива крещяща нужда от млади специалисти, от които Област Добрич се нуждае.

     „В условията на криза, изход за оцеляване са частните инвестиции" - тази категорична позиция отстояваха в разговора застъпниците на каузата, тъй като за агробизнес училището пари от държавата няма да се търсят.

      Със специално писмо за подкрепа през месец март, Областният управител Желязко Желязков откликна на инициативата подета от обществен комитет, която придоби широк обществен отзвук и събра над 11 000 привърженици. В писмото, внесено заедно с подписката при вицепремиера Цветан Цветанов, Областният управител заяви, че „реализирането на този проект  е безспорен шанс за Област Добрич да фокусира вниманието върху възможностите и потенциала на региона ни, които произтичат от неговите природни и икономически дадености: земеделие и  туризъм.  Вярвам, че град Добрич може да бъде център на висше училище от европейски тип, което ще създаде предпоставки за бъдеща висока конкурентноспособност и адаптивност на младите хора в различни сфери на икономическия живот на страната..."- се казва в писмото за подкрепа, изпратено и до премиера на България.

    
Актуално

съобщение

анкета