Реформата на селскостопанската политика обсъждат земеделски стопани и експерти

prev next
 

     В обръщението си към участниците в дискусията, Областният управител подчерта:  Земеделието заема достойно място във визитната картичка на областта, то осигурява значителен обем от продукцията и част от заетостта на района, търси новите пазарни ниши за биологични храни и агро-еко-индустрия. Като Областен управител, аз съм формулирал моите приоритети именно въз основа на силните страни на областта - туризмът и селското стопанство - две направления със значителен превес в икономическия профил на региона. Акцент в работата на екипа ми, е  подпомагането на тяхното функциониране,  търсенето на качествени изменения, иновативни подходи и решения и за двете направления.

     Ролята на държавата и в частност на Областния управител, който провежда държавната политика на регионално ниво, аз виждам в добрата координация и съдействието на фирмите и селскостопанските производители в посока предотвратяване на ненужните бюрократични пречки пред тях, свързани с подобряване на бизнессредата, с активизиране на аграрното производство, със стимулиране на заетостта, както и с ефективно управление на средствата от еврофондовете. Съдействам на бизнеса с всички позволени, законови средства за неговото нормално функциониране.  Тук разчитам на доброто взаимодействие с всички структури  и отговорни органи от Министерство на земеделието и храните на регионално и на национално ниво, най- вече Областната дирекция „Земеделие" и нейните общински поделения..." - заяви в приветствието си Областният управител Желязко Желязков.

 

 
Актуално

съобщение

анкета