Екип от Министерство на иновациите и растежа ще посети Добрич

     Областният управител Йорданка Костадинова ще посрещне екип от главна дирекция „Европейски фондове за конкуретоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа, които ще посетят Добрич в рамките на информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията” по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

         В Добрич екипът ще бъде на 13 декември 2023 г., като ще бъде представена процедурата пред заинтересованите страни. Събитието ще се проведе в зала „Европа“ в Областна администрация Добрич и могат да присъстват всички, които проявяват интерес. Областният управител Йорданка Костадинова изпрати покани с информация до работодателските организации, членове на Областен съвет за развитие. Регистрацията е от  10.30 ч. до 11.00 ч.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027).

Общият бюджет на процедурата е 293,4 млн. лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 50 000 лв., а максималният размер е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат: микро- и малките предприятия могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до 500 000 лева, а средните предприятия и малките дружества със средна пазарна капитализациядо 800 000 лева. Съфинансирането е от 20% до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 31.01.2024 г.
Актуално

съобщение

анкета