Йорданка Костадинова свика работна среща с ръководителите на институции и дружества във връзка с очакваното влошаване на времето

prev next

Областният управител Йорданка Костадинова днес свика работна среща с ръководителите на институциите и дружествата, пряко ангажирани с осигуряването на нормалния ритъм на живот в зимни условия. В отговор на питане от страна на Й. Костадинова присъстващите докладваха за проблемите при справяне с кризисната ситуация в резултат на урагана „Фредерик“, засегнал в края на миналата седмица област Добрич.

Ръководителят на Областно пътно управление Георги Стратиев сподели, че основният проблем е поддържането на пътя Добрич – Варна, на територията на Областно пътно управление Варна. Обсъдена е ситуацията и имаме уверение от ОПУ – Варна, че фирмата ще поддържа т. нар. Баир Баши при Аксаково в патрулен режим, каза още Г. Стратиев. Йорданка Костадинова сподели, че е провела разговор с областния управител на област Варна, като е изискала да се насочи повече техника при необходимост, за да се почиства и поддържа пътят проходим за движение при зимни условия. Има ли и ще бъдат ли монтирани снегозадържащи съоръжения по пътя попита още областният управител и кога, на което получи уверение, че щом времето позволява, закупените от АПИ налични снегозадържащи съоръжения ще бъдат монтирани.

Общо 41 са машините за поддържане в зимни условия на пътищата от републиканската пътна мрежа, като има допълнителна готовност и се включва допълнителна техника на земеделски стопани.

Най-сериозният проблем бе силният вятър, който не може да бъде спрян, сподели Здравко Миланов, управител на разпределителен обслужващ център Добрич и Силистра. Това, че силният вятър е сериозен проблем потвърди и представителя на Електроенергийния системен оператор Огнян Узунов. Липсата на електрозахранване и достъпност до съоръженията са най-честите проблеми на „ВиК Добрич“ АД.

Присъстващите коментираха слабите моменти и набелязаха мерки за подобряване на координацията и съвместната им работа.

Йорданка Костадинова проведе разговори с ръководителя на частния диализен център в ДКЦ-2, както и с директора на МБАЛ – Добрич, и препоръча да се създаде организация по приемане на хора на хемодиализа и предстоящи родилки, с оглед очаквано влошаване на времето през почивните дни.

Йорданка Костадинова отправя апел към всички граждани да следят прогнозата за времето, да проверяват информацията за пътната обстановка и да не предприемат пътувания, ако не са крайно наложителни. „При възникнали аварии по електропреносната и водопроводна мрежа, моля гражданите да бъдат търпеливи и проявят разбиране, защото отстраняването на повредите и авариите от екипи на дружествата отнема време. Направихме изводи от обстановката в края на миналата седмица и ще работим да подобрим действията си“ - заяви Й. Костадинова.
Актуално

съобщение

анкета